Visie

Ik werk vanuit een holistische visie. Dit betekent dat ik naar de mens kijk als een geheel en niet vanuit aparte onderdelen. Ik geloof dat een mens goed kan functioneren, naar zijn of haar eigen vermogen, als hij op alle gebieden in balans is.

Sterke kanten

Als je bijvoorbeeld niet kunt werken heeft dat direct  effect op de mensen om je heen, maar ook op je eigen gevoel van zingeving en vrije tijd.

Om te komen tot arbeidsmogelijkheden of een goede daginvulling kijk ik dus niet alleen naar waar je kan werken maar ook waar je sterke kanten liggen en wat je nodig hebt om voldoening te ervaren in wat je doet.

Als je weet waar je sterke en minder sterke eigenschappen liggen heb je meer inzicht in jezelf en wat je beter wel en niet kan ondernemen.

Omgeving

Het meenemen van je omgeving vind ik een belangrijk onderdeel van mijn werk naast jou. Als je veel mensen naast je hebt staan kunnen we samen kijken hoe je relaties te versterken en in te zetten wanneer jij dat nodig hebt. Om hiermee tot een goed en stevig vangnet te komen waar jij op kan steunen wanneer je dat nodig hebt.

Als je weinig of geen mensen naast je hebt staan kunnen we samen op zoek gaan naar een nieuw netwerk.

Samenwerken

Als je veel obstakels tegen bent gekomen in je leven dan heb je waarschijnlijk te maken met meerdere hulpverleners. Vanuit mijn ervaring als casemanager kan ik je helpen de hulpverleners goed te laten verbinden met jou maar ook met elkaar. Samen komen we dan tot een plan van aanpak waarin jij je kan vinden en waar jij verder mee kan.

Ik geloof dat de samenwerking tussen jou, je systeem en de ingezette hulpverlening van belang is om te kunnen komen tot ontwikkeling. De regie van de begeleiding ligt bij jezelf. Jij bent verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt om je eigen herstel vorm te geven en er aan te gaan werken.

Plan van aanpak

Duidelijke communicatie is daarnaast van belang om tot inzicht te kunnen komen hoe de huidige belemmeringen zijn ontstaan.

In het opstellen van een plan van aanpak kijken we samen hoe we tot realistische doelen en interventies kunnen komen.

Holistische visie

De holistische visie heeft ook een spiritueel element. Het wordt steeds duidelijker hoe deze kant aanvulling in het leven herstel bevorderend werkt en je leven weer een doel en invulling kan geven.

Daarom werk ik samen met kerken omdat ik weet hoe belangrijk het beleven van een geloof en steun vanuit de kerk een verschil kan maken voor de lange termijn.

Als je weet waar je sterkte en minder sterke
eigenschappen liggen heb je meer inzicht in jezelf
en wat je beter wel en niet kan ondernemen.

ZorgXpert

postbus 796
7500 AT Enschede

Maak kennis

p.raveling@zorgxpert.nl
06 12 15 30 29 (Petra Raveling)

Kantoortijden

maandag t/m vrijdag 9.00u – 18.00u
zaterdag en zondag gesloten